Bugetarii care vor primi o majorare salarială de până la 25%

Legea are ca obiect de reglementare
completarea anexei nr.VI la Legea-cadru nr. 153/2017, în sensul acordării unei
majorări salariale de până la 25% personalului „care ocupă o funcţie cu acces
la informaţii clasificate secret de stat” din familia ocupaţională de funcţii
bugetare apărare, ordine publică şi securitate naţională.

„Personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de
penitenciare, precum şi personalul civil din sistemul de apărare, ordine
publică şi securitate naţională care ocupă o funcţie cu acces la informaţii
clasificate din clasa secret de stat beneficiază de un spor la salariul de
bază/soldă de funcţie de până la 25%, în condiţiile stabilite prin ordin al
ordonatorului principal de credite. Categoriile de personal şi mărimea concretă
a sporului prevăzut (…) se stabilesc în funcţie de locul de muncă şi certificatul/avizul
de securitate deţinut, obţinut potrivit legii, precum şi de nivelul de
secretizare al informaţiilor la care persoana are acces”, se arată în actul
normativ.

Citeste continuarea articolului pe adevarul.ro