Se mișcă greu. Reabilitarea Casei de Cultură din Motru, faza de avize. La Târgu Jiu, faza de licitație

Două din cele mai importate așezăminte de cultură din Gorj, care se vor modernizate, sunt încă în fazele de obținere a avizelor sau de parcurgere a unor etape birocratice. Modernizarea Casei de Cultură din Motru se află într-o fază avansată și este nevoie de servicii de consultanță pentru managementul proiectului, precum și de asigurarea auditului financiar.