Sesiune de admitere la Universitatea „Constantin Brâncuși”

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu organizează cea de-a doua sesiune de admitere din acest an. Astfel, absolvenții de liceu își pot depune dosarele la Facultatea de Inginerie (04-14 septembrie), la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale (03-12 septembrie), la Facultatea de Științe Administrative, Drept și Administrație Publică (2-12 septembrie) și la Facultatea de Științe Economice (3-14 septembrie). Cei interesați pot opta pentru studii universitare de licență, cât și pentru masterat.

Dosarele candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente:

-chitanţa justificativă privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere ( plătită la caseria universității) sau adeverinţă din care să rezulte categoria de scutire la plata taxei de înscriere

-fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile completate corect (date de identificare ale candidatului; opţiuni, domeniu, specializare, forma de învăţământ, forma de finanţare, cazare, limba străină etc.).

-declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte dacă acesta a mai…
Citeste continuarea articolului pe bizmagazin.ro