Situație dificilă pentru C.E.Oltenia! U.M.C. Roșia pierde acordul de mediu emis pentru realizarea proiectului „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al U.M.C. Roșia”

Prin cererea de chemare în judecată  ce a format obiectul dosarului nr. 8089/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, s-a solicitat de către Asociaţia Bankwatch România, anularea Acordului de mediu nr. 2 din data de 26.01.2016 emis pentru realizarea proiectului: “Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al U.M.C. Rosia”, de Agenţia de Protecţia Mediului Gorj.

Hotarârea nr.  7596/2018 din data de 19.11.2018 a fost: „Respinge cererea, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta să plătească pârâtei S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. suma de 9.500 lei, cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.”

Curtea de Apel Bucuresti, soluționează recursul declarat de Asociaţia Bankwatch România, prin hotarârea nr. 818/2019 din data de   17.10.2019: „admite recursul, casează sentinţa şi rejudecând, admite acţiunea şi în consecinţă: anulează Acordul de mediu nr. 2/26.01.2016 emis de APM Gorj. Solutie definitivă.

Cu alte cuvinte, Acordul de Mediu nr.2 /2016 pentru cariera Roșia este dat pentru o suprafață…
Citeste continuarea articolului pe bizmagazin.ro