Camera Deputaților, ajutor de ultim moment pentru familiile cu copii. Ce este pachetul minimal de servicii sociale

Camera Deputaților se pregătește temeinic… pentru alegerile parlamentare din decembrie. Marți, 13 octombrie, deputații au adoptat un proiect de lege care prevede acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecărui copil şi familiei acestuia. Pachetul include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale.

Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților are ca obiect de reglementare completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011, în sensul reformării sistemului de protecţie socială la nivel naţional.

Banii, de la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile

Se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil şi familie, în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, universal şi obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supravieţuire, dezvoltare, protecţie, precum şi la combaterea sărăciei.

Pachetul minimal de servicii include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale precum: identificarea situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informaţii, consiliere, însoţire, asistenţă şi monitorizare. Pachetul minimal de servicii se acordă în cadrul unui program naţional”, prevede proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților.

Nu au fost bani pentru dublarea alocațiilor copiilor, dar iată că acum s-au găsit pentru acest proiect. În mare parte, finanţarea pachetului minimal de servicii se va face din bugetul de stat, prin transferuri către bugetele locale în baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale. Totuși, o parte din bani sunt și fonduri europene nerambursabile sau Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene, mai stabileşte textul adoptat de Camera Deputaților.

Asistenții sociali, trimiși pe teren „66% din timpul de lucru”

Pachetul minimal de servicii se acordă de către o echipă mixtă formată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale din: un asistent social, un asistent medical comunitar şi un consilier şcolar. Acestora li se pot adăuga, în funcţie de nevoile persoanelor din comunitate, potrivit legii, mediatori şcolari şi mediatori sanitari. Membrii echipei mixte prevăzute, cu excepţia consilierului şcolar, îşi desfăşoară activitatea, în proporţie de cel puţin 66% din timpul de lucru pe teren, inclusiv la domiciliul beneficiarilor, în vederea asigurării accesului acestora la serviciile publice sociale, de educaţie şi de sănătate.

În vederea aplicării acestor dispoziţii, înregistrarea datelor privind situaţia copiilor şi a familiilor de la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, precum şi a celor privind serviciile acordate acestora în cadrul pachetului minimal de servicii se face într-o aplicaţie digitală online dedicată şi unitară la nivel naţional şi priveşte: tipul şi natura vulnerabilităţilor copiilor din comunitate, situaţia familiilor acestora, a persoanelor care au calitatea de tutore, planul individualizat de servicii şi modalitatea de acordare a acestor servicii.

Dezvoltarea, testarea, implementarea, trainingul pentru utilizare de către echipele mixte, menţinerea funcţionalităţii şi perfecţionarea aplicaţiei digitale se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, în cadrul unui program de interes naţional.

Citeste continuarea articolului pe gandul.info