Proiect ANRE: Factura la energie să fie calculată numai pe baza datelor înregistrate de contoarele inteligente, consumatorii să nu mai trimită indexul auto-citit

Autoritatea Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) propune, într-un proiect de ordin pus în consultare publică, un set de obligații pentru furnizorii și distribuitorii de energie electrică, prevederi ce modifică condițiile-cadru pentru realizarea calendarului asumat de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă până în anul 2028. Pe lângă obligațiile privind informarea consumatorilor privind beneficiile contoarelor inteligente, accesul la cifrele înregistrate și protecția datelor cu caracter personal, ANRE prevede obligația ca furnizorii să renunțe la facturarea pe bază de index auto-citit sau pe bază de estimări.

„Furnizorul are obligaţia să factureze energia electrică consumată/produsă numai pe baza datelor de decontare înregistrate de SMI conform prevederilor art. 18 alin. (4) şi (5) din condițiile-cadru aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 177/2018, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit şi fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică”, este una dintre noile prevederi propuse de de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Aceasta este inclusă proiectul de Ordin privind modificarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național aprobate prin Ordinul ANRE nr. 177/2018, care a fost pus miercuri în consultare publică.

Utilizatorul are dreptul să acceseze toate datele sale de consum

Per ansamblu, documentul include prevedere referitoare la informarea utilizatorului legate de momentul integrării locului de consum/de producere și consum în SMI și setul de date care va fi colectat de la locul său de consum/de producere și consum și tranzitate prin elementele sistemului către sistemul central de achiziție și prelucrare a datelor, precum și la scopul utilizării acestor date, cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Informarea trebuie făcută prin notificarea utilizatorului şi completarea contractului de furnizare/distribuţie a energiei electrice cu o anexă care prevede noile condiții specifice ale locului de consum/de producere şi consum integrat în sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice.

Conform proiectului de ordin, condițiile din anexă vizează:

 • obligația operatorul de distribuţie să asigure informarea utilizatorului cu privire la beneficiile pe care le poate obţine prin valorificarea funcționalităților SMI, prin publicarea tuturor informațiilor pe pagina de internet
 • obligația furnizorului ca, după integrarea în SMI, facturarea consumului/producției de energie electrică să fie făcută exclusiv pe baza datelor reale înregistrate de contorul integrat în SMI, fără să mai solicite sau să accepte transmiterea de către utilizator a indexului auto-citit şi fără să utilizeze o cantitate estimată de energie electrică.
 • obligația operatorului de distribuție de a asigura accesul utilizatorului de a avea acces la datele de consum/de producere și consum, respectiv de a pune la dispoziția utilizatorului un user și o parolă care să permită accesul pe portalul care permite accesul la date.
 • dreptul utilizatorului de a solicita limitarea configurării subsistemului de măsurare numai pentru asigurarea necesarului de date pentru facturarea lunară a consumului/producției de energie electrică.

Propunerile și observațiile cu privire la proiectul ANRE sunt așteptate timp de 30 zile de la data publicării pe site-ul instituției.

Câți consumatori vor avea contoare inteligente până în anul 2028

Calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2019 – 2028 a fost aprobat de ANRE pornind de la estimările propuse de operatorii de distribuție în baza obligațiilor legale. Acesta include numărul utilizatorilor și ponderea lor în numărul total de clienți pentru fiecare dintre cei opt distribuitori regionali de energie electrică.

Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte ANRE, a explicat, în cadrul Conferința digitală LIVE „Energy Now II Edition”, organizată de GÂNDUL în 19 martie, că sunt distribuitori care încă din 2019, din primul an al acestei perioade, au pornit de la un grad de implementare a contoarelor inteligente de 20% și își propun ca până în 2028 să ajungă undeva la 70%, sunt alții care sunt mai în urmă și pleacă de la un 2% și își propun poate să ajungă la 40%.

„În România, din 8,9 milioane de consumatori casnici pe energie electrică, sunt peste 4,5 milioane, deci peste jumătate, aproximativ 52% din consumatori, care consumă lunar mai puțin de 80 kW/oră. De fapt consumulul mediu al celor 4,5 milioane de clienți este undeva la 55 kW/oră, care rezultă într-o factură lunară medie de 40 de lei, o factură anuală de 500 de lei. Evident că în cazul acestor consumatori, este foarte puțin probabil ca într-un timp relativ scurt ca aceste investiții cu contoarele inteligente să fie recuperate. Pentru ei, perioada de recuperare a acestor investiții este foarte foarte mare, deci ar însemna o investiție ineficientă. A fost motivul pentru care s-au stabilit pentru fiecare distribuție în parte nivelul de consum anual peste care este obligatorie implementarea măsurării inteligente, iar aceste praguri pleacă de la undeva 2.400 de kW/oră/an, până la 3.500 2.400 de kW/oră/an. Peste acest prag au obligația implementării”, a precizat vicepreședintele ANRE.

Ținte asumate de distribuitori în calendar până în 2028, conform Deciziei nr. 778/2019 a președintelui ANRE:

 • e-Distributie Muntenia

total utilizatori integrați în SMI: 775 405

Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI: 65%

 • e-Distributie Banat

total utilizatori integrați în SMI: 488 727

Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI: 60%

 • e-Distributie Dobrogea

total utilizatori integrați în SMI: 411.466

Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI: 70%

 • Distributie Energie Oltenia

total utilizatori integrați în SMI: 600.187

Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI: 41%

 • Delgaz Grid

total utilizatori integrați în SMI: 397 464

Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SM: 45%

 • SDEE Muntenia Nord

total utilizatori integrați în SMI: 451 663

Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI: 35%

 • SDEE Transilvania Nord

total utilizatori integrați în SMI: 403 242

Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI: 33%

 • SDEE Transilvania Sud

total utilizatori integrați în SMI: 506 276

Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI: 39%

Proiect_de_Ordin_ANRE by Gandul.info on Scribd

Citeste continuarea articolului pe gandul.info