Guvernul va include salariații plătiți din fondurile publice în Registrul electronic naţional de evidenţă al Forței de Muncă angajate din România (proiect)

Guvernul intenționează să includă salariații plătiți din fondurile publice în Registrul electronic naţional de evidenţă al Forței de Muncă angajate din România, potrivit unui proiect al Ministerului Muncii. Potrivit notei de fundamentare, Registrul va cuprinde întreg personalul plătit din fonduri publice: atât personalul contractual, funcționarii publici, cât și personalul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi personalul din cadrul regiilor autonome și al companiilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat. …
Citeste continuarea articolului pe hotnews.ro