NEREGULI la Spitalul Witting – DECIZII după Raportul Corpului de control al ministrului Transporturilor

<!–

–>

Din analiza documentelor aferente obiectivelor controlului, puse la dispoziţia echipei de control de către reprezentanţii Spitalului, au rezultat mai multe nereguli.

Reamintim că săptămâna trecută au avut loc percheziții la Spitalul Witting într-un dosar penal privind achiziţia de echipamente de protecţie anti-COVID-19 și care îl viza chiar pe managerul instituției medicale.

Secția de Terapie Intensivă de la Spitalul Witting a fost redeschisă marți, după 10 luni, prin punerea la dispoziție a 10 paturi de ATI. Spitalul Witting a devenit suport-covid pe 24 iulie 2020, cu 16 paturi de Trapie Intensivă ultraperformante. Abia din octombrie 2020, 6 paturi au fost puse în funcțiune. Însă nu pentru mult timp, pentru că medicii care ar fi trebuit să lucreze în secția de Reanimare la Witting au fost trimiși în alte unități medicale. Astfel că secția a rămas închisă din cauza lipsei de personal.

VIDEO – Secție de Terapie Intensivă din Capitală, ÎNCHISĂ din lipsă de personal: 16 paturi și milioane de euro, NEFOLOSITE

Printre principalele nereguli stabilite de Corpul de control al ministrului transporturilor sunt faptul că managerul Spitalului, numit în funcţie la data de 14.02.2019, nu a organizat în perioada 2019-2020, concursuri pentru posturile de şef secţie, aşa cum prevede legea, scrie Raportul Corpului de control.

Echipa de control a verificat prin sondaj, contractul de furnizare nr.9952/21.09.2020, din care au rezultat următoarele: contractul de furnizare înregistrat cu nr.9952/21.09.2020 a fost încheiat între Spital, în calitate de Achizitor, şi S.C. X.. S.R.L., în calitate de furnizor. Procedura aleasă a fost „negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ”, pentru achiziţionarea echipamentelor necesare, până la „iniţierea şi finalizarea unei proceduri de achiziţie, respectiv licitaţie deschisă sau procedură simplificată”.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) după care Spitalul îşi desfăşoară activitatea nu corespunde structurii organizatorice aprobate prin ordin de ministru. Conducerile succesive ale spitalului nu au întreprins demersurile necesare în vederea actualizării ROF-ului prin completarea atribuţiilor specifice fiecărui compartiment precum şi a relaţiilor funcţionale dintre compartimente. De asemenea, ultima versiune aprobată a structurii organizatorice a Spitalului nu are avizul Ministerului Sănătăţii considerându-se suficiente prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1577/22.12.2014.

În fapt, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1577 se referea la acordarea statutului de „clinic” pentru secţia ORL a Spitalului şi nu la aprobarea structurii organizatorice, aşa cum eronat a fost interpretat. Conform prevederilor din contractul de management, una dintre obligaţiile managerului în domeniul administrativ este de a „propune spre aprobare ministrului Transporturilor regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului şi a răspunde de respectarea acestuia”. Având în vedere aceste aspecte, documentul arată că se impune actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului, transmiterea structurii organizatorice spre avizare Ministerului Sănătăţii şi spre aprobare conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Conform prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a eliberat Avizul de funcţionare nr. 43/19.08.2020, cu caracter temporar pe perioada stării de alertă în pandemia COVID – 19 (spitalul având în structură 43 paturi pentru secţia îngrijire COVID-19 şi 6 paturi secţia ATI).

Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a eliberat la data de 29.10.2020, un nou Aviz de funcţionare cu caracter temporar eliberat pe perioada stării de alertă în pandemia COVID – 19, înregistrat cu nr. 59/29.10.2020 (structura funcţională a spitalului fiind împărţită astfel: 59 paturi pentru secţia îngrijire COVID-19, din care 11 paturi situate la parter, 20 paturi – etaj I, 12 paturi – etaj II şi 16 paturi secţia clinică ATI), cu următoarele clauze: asigurarea necesarului de personal prin detaşarea/angajarea de medici rezidenţi/specialişti ATI, medicină internă, boli infecţioase, asistente medicale, infirmiere şi îngrijitoare, astfel încât să se poată asigura permanenta îngrjire a pacienţilor internaţi COVID-19.

În plus, în perioada 2018 – 2020, nu a fost făcută o analiză a indicatorilor de performanţă ai Spitalului, potrivit Raportului Corpului de control.

„Menţionăm că nu au fost puse la dispoziţia echipei de control documente din care să rezulte modul în care au fost stabilite cantităţile necesare de echipamente medicale/dispozitive, în baza cărora au fost încheiate contractele cu furnizorii de materiale medicale. Totodată precizăm faptul că actul adiţional şi anexa acestuia nu conţin viza pentru control financiar preventiv şi nici semnătura persoanei împuternicite cu această atribuţie. Cu privire la constatarea lipsei vizei CFP de pe actul adiţional nr.1/31.12.2020 şi de pe anexa ataşată actului, ulterior, echipei de control i-a fost pus la dispoziţie actul adiţional menţionat cu viza CFP nr.357/03.03.2021. Apreciem că, controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate, în conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. În atare situaţie, deficienţa constatată s-a menţinut, întrucât s-au încălcat prevederile Ordinul nr.923/2014”, se arată în comunicatul Ministerului Transporturilor.

În baza Mandatului nr. 5133/05.02.2021, o echipă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a efectuat un control tematic la Spitalul Clinic Căi Ferate nr.1 Witting Bucureşti, acţiune care a fost finalizată prin întocmirea Raportului privind controlul desfăşurat, potrivit Agerpres.


Citeste continuarea articolului pe realitatea.net