Restructurarea propusă de Claudiu Năsui. Permutări și desființări de posturi, unele dintre ele vacante

<!–

–>

În nota de fundamentare prezentată de Ministerul Economiei se precizează că proiectul de act normativ are în vedere reducerea numărului maxim de posturi aprobat de la 839 (exclusiv demnitarii și cabinetele acestora) la 584, în condițiile unei reduceri a numărului de funcții publice de conducere de la 97 la 59.

–  Serviciul Audit Public Intern, de la 8 posturi- funcții publice din care 1 funcție de șef serviciu, REORGANIZAT la nivel de compartiment cu 3 posturi-funcții publice: DISPAR 5 posturi  

– Biroul Informații Clasificare, de la 6 posturi din care 1 șef Birou-vacant se reorganizează la nivel de compartiment cu 5 posturi prin reducerea postului de Șef Birou. DISPARE 1 post vacant.

– Compartimentul Unitatea de politici publice și control intern managerial, se reorganizează de la 5 posturi ocupate la 3 posturi, DISPAR 2 posturi

–  Corpul de control (la nivel de direcție generală) prevăzut cu 29 de posturi din care 1 Director General, 2 Directori generali adjuncți și 2 șefi serviciu, SE REDUCE 1 post de șef serviciu-ocupat, de la Serviciul de control, care se reorganizează in compartimentul control la societăți comerciale și instituții subordonate cu 13 posturi și compartimentul control la structuri în minister cu 5 posturi.

– Direcția de Comunicare și Protocol prevăzută cu 18 posturi din care 1 director și 1 șef Serviciu se reorganizează ca serviciu cu 2 compartimente, prin reducerea postului de Director și a 7 posturi de execuție vacante – DISPAR 8 posturi,

– Direcția Generală juridică, de la 51 de posturi, din care 1 director general, 1 director general-adjunct, 2 directori și 4 sefi serviciu se reorganizează prin trecerea Serviciului avizare angajamente legale din subordinea Direcției Avizare legislație în subordinea directă a direcției generale, totodată postul de Șef Serviciu litigii civile și administrative-ocupat se reduce și se înființează 2 compartimente; SE REDUC 3 posturi de execuție vacante.

– Direcția Resurse Umane prevăzută cu 30 de posturi din care 1 director, 1 director adjunct si 2 șefi serviciu se reorganizează ca direcție generală prin reducerea postului de Director și a postului de director adjunct – vacante, precum si a unei funcții de execuție vacantă și înființarea funcției de director general. SE REDUC 3 posturi vacante, se înființează 1.

– Direcția Generală Economică prevăzută cu 49 de posturi din care 1 director general, 2 directori, 3 directori adjunct, 2 sefi serviciu și 1 șef birou se reorganizează prin desființarea celor 2 servicii și a biroului prin reducerea funcțiilor publice de conducere vacante de sef serviciu si sef birou precum și a 10 posturi vacante. SE REDUC 12 posturi vacante.

– Direcția Generală Logistică, de la 70 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 3 directori, 4 sefi serviciu și 3 șefi birou se reorganizează prin reducerea unui post de director ocupat și a 2 posturi vacante, se desființează biroul de investiții publice iar activitatea se preia la Serviciul administrare patrimoniu și investiții din cadrul direcției Servicii intene. Biroul arhivă și registratură se reorganizeaz la nivel de compartiment prin reducereaa postului vacant de Șef Birou si prin reducerea numărului de posturi de execuție de la 7 la 5 posturi. Direcția IT din cadrul direcției generale prevăzută cu un număr de 18 posturi din care 1 director și 1 șef serviciu  se reorganizează la nivel de Serviciu IT cu un număr de 8 posturi. SE REDUC 13 posturi ocupate și 3 vacante.

– Direcția resurse minerale neenergetice, prevăzută cu 23 de posturi din care 1 director și 2 șefi serviciu se reorganizează prin reducerea funcțiilor de conducere vacante de sef serviciu și 4 posturi de execuție. SE REDUC 2 posturi vacante și 4 ocupate

– Direcția generală Turism, prevăzută cu 49 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 2 directori si 4 șefi serviciu, se reorganizează prin reducerea funcției de director general adjunct, a funcțiilor de director, a celor 4 sefi serviciu prin desființarea direcției control turism și direcția autorizare în turism și înființarea a 2 servicii Serviciul Control turism cu 13 posturi din care 1 sef serviciu și Serviciul Autorizare în turism cu 14 posturi din care 1 sef serviciu. SE REDUC 22 de posturi

– Direcția Generală ajutor de stat prevăzută cu 70 de posturi din care 1 director general, 2 directori generali adjuncti, 1 director, 2 sefi serviciu și 2 sefi birou se reorganizează prin reducerea unui post de conducere de director general-adjunct, a unui post de sef birou prin desființarea biroului notificare ajutor de stat. Direcția generală ajutor de stat va avea în componență un număr de 50 de posturi din care 1 director genera, 1 director general adjunct, 1 director și 2 sefi serviciu și 1 sef birou. SE REDUC 20 de posturi

– Serviciul relația cu Parlamentul se desființează prin reducerea postului de șef serviciu și se înființează Compartimentul Relația cu Parlamentul cu 5 posturi. SE ÎNFIINȚEAZĂ 4 posturi

–  Serviciul Relații Publice se desființează prin reducerea postului de șef serviciu și se înființează Compartimentul Relații cu Publicul cu 5 posturi. SE ÎNFIINȚEAZĂ 4 posturi

–  Direcția Generală reglementare și debirocratizare, prevăzută cu 76 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 4 directori, 5 servicii se reorganizează într-un număr de 41 de posturi din care 1 director general 1 director si 4 sefi serviciu. DISPAR 35 de posturi.

– Direcția Politici comerciale și direcția Politici industriale și competitivitate se reorganizează  în Direcția politici industriale și comerciale cu 24 de posturi din care 1 director si 2 sefi serviciu.  

– Direcția Piața internă se desființează 1 post de director și 8 de execuție din cadrul Serviciului Relații cu U.E. DISPAR 9 posturi

– Se desființează Direcția Mediul de Afaceri iar activitatea se reorganizează la nivel de Serviciu reglementare cu 8 posturi din care 1 șef serviciu

–  Direcția Industria de apărare prevăzută cu 20  posturi din care 1 director și 2 sef serviciu se reorganizează prin reducerea unui post de șef serviciu la  Serviciul Probleme speciale si  2 posturi de execuție la Compartimentul autorizări și implementare reglementări. DIPSPAR 3 posturi.

–  Direcția Generală Promovarea economiei prevăzută cu 129 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 1 director, 1 director adjunct și 3 sefi serviciu se reorganizează prin reducerea posturilor de Director, Director adjunct și 1 șef serviciu, si reorganizarea activității direcției prin înființarea a 2 serviciu – Serviciul Promovare turism cu 13 posturi din care 1 sef serviciu și  Serviciul Atragere investitii cu 14 posturi din care 1 sef serviciu.DISPAR 3 posturi?!

–  Direcția Generală Administrarea Participațiilor statului prevăzută cu 34 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct si 4 sefi serviciu se reorganizează la nivel de direcție generală cu 28 de posturi din care 1 director general, 2 directori generali adjuncti și 4 compartimente  DISPAR 6 posturi.

– Departamentul de Comert exterior prevăzut la nivel de direcție generală cu 142 de posturi din care 1 director general, 1 director general adjunct, 1 director, 1 director adjunct și 1 sef birou se reorganizează cu 145 de posturi. APAR 3 posturi

Biroul cooperare cu statele non ue se desființează,  se reorganizează activitatea direcției generale astfel: se înființează  2 servicii – Serviciul reprezentare multilaterală si Serviciul reprezentare euroatlantică care preia personalul care se află în misiune la BPCE-uri, în cadrul Direcției Relații comerciale bilaterale.

La secțiunile 3 și 4 din nota de fundamentare, Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ și Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt și lung apare specificația „NU este cazul”. 

DOCUMENTUL INTEGRAL AICI


Citește și:

Citeste continuarea articolului pe realitatea.net