ULTIMA ZI pentru depunerea cererilor la eșalonarea simplificată a datoriilor – 15 decembrie. TOT ce trebuie să faci 

Firmele mai pot depune doar până mâine cerere la ANAF pentru eșalonarea datoriilor.

Cei care au beneficiat de facilitatea de a amâna plata obligațiilor fiscale mai pot depune cerere doar până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Guvernul a acordat din martie contribuabililor posibilitatea de a amâna la plată, fără dobânzi și penalități de întârziere și fără instituirea de popriri și executări, plata obligațiilor fiscale.

Firmele care nu au depus încă solicitările de eșalonare la ANAF trebuie să o facă până la 15 decembrie, altfel pierd accesul la mecanismul de eșalonare simplificată, cu condiții foarte bune, inclusiv dobândă de 3,65% pe an, redusă la jumătate față de cea pe care o percepe în mod normal ANAF și mult mai mică raportat la finanțările pe care firmele le pot obține de la bănci.

Pentru cei care nu apelează la acest mecanism de eșalonare și nici la alte instrumente de eșalonare/restructurare disponibile conform legislației fiscale, ANAF va începe să calculeze dobânzi și penalități și va trece la recuperarea sumelor. 

Ce prevede OUG 181/2020: eșalonarea se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni. Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice. Contribuabilii care au datorii peste acele sume trebuie să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Adică, dacă până în 15 decembrie nu și-a exprimat această opțiune de a beneficia de această facilitate, nu mai poate accesa această eșalonare la plată

UNDE se depune Cererea de eșalonare a datoriilor la plată: se depune la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin intermediul serviciului ”Spațiu privat virtual”.

CINE depune Cererea de eșalonare a datoriilor: Cererea de acordare a eşalonărilor la plată se depune de către debitor, atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare, în cazul debitorilor care au sedii secundare înregistrate fiscal

Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi ale sediilor sale secundare.

La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare. Atenție cu privire la graficul de eșalonare, că altfel împarte ANAF în rate egale, iar dacă aveți activitate sezonieră va fi greu.

PLATA diferențiată a ratelor eșalonate. În cazul în care debitorul optează pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, acesta menționează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligațiile fiscale principale și accesorii, respectiv:

– cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eşalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată;

– diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic;

– În situația în care perioada de eșalonare la plată solicitată cuprinde un număr impar de luni de eșalonare, numărul de luni se rotunjește în plus.

De exemplu, dacă perioada de eșalonare la plată solicitată este de 9 luni, numărul de luni pentru care se poate stabili procentul de cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eșalonate la plată este de 5 luni (9 luni : 2-4,5 luni la care se aplică rotunjirea în plus și va fi de 5 luni).

După primirea cererii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:

– deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobanzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;
– certificatul de atestare fiscală;
– referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată;
– decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz;
– decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, după caz.

CONDIȚII eșalonare datorii. Pentru acordarea eșalonării contribuabilul, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și neachitate ulterior.
c) să nu se afle în procedura insolvenței;
d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.25 și 26 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Pot beneficia de eșalonarea simplificată și debitorii aflați în insolvența pentru obligațiile curente născute după declararea stării de urgență, dar și cei care au eșalonare la plată conform Codului de procedură fiscală.

Întrucât eșalonarea simplificată nu presupune constituirea de garanții, legiuitorul, în acord cu mediul de afaceri și ceilalți parteneri sociali, a instituit plata unei dobânzi. Nivelul de dobânzii este redus la jumătate, respectiv 0,01% pe zi de întârziere adică la 3,65 % pe an (față de Codul de procedură fiscală care prevede nivelul dobânzii de 0,02% pe zi de întârziere).

Debitorul poate solicita modificarea eșalonării prin includerea în eșalonare a obligațiilor născute după acordarea eșalonării la plată de 2 ori pe perioada eșalonării.

Dacă debitorul pierde eșalonarea, poate solicita menținerea acesteia tot de 2 ori.

Debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare, care poate cuprinde rate diferențiate de plată.

Prin excepție, pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eşalonării la plată un grafic, ratele de eşalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puţin 5% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eşalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale, proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată.

Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Procedura de eșalonare simplificată a datoriilor din perioada de urgență și de alertă a fost publicată în Monitorul Oficial pe 19 noiembrie, prin OUG 181 și Ordinnul ANAF.

Până la finalul lunii octombrie, totalul sumelor amânate la plată a ajuns la 16,3 miliarde lei. Facilitatea expiră la 25 decembrie, în fapt 28 decembrie, prima zi lucrătoare după Crăciun, întrucât 25 decembrie, prima zi de Crăciun, este zi nelucrătoare.

La sfârșitul lunii octombrie, totalul obligațiilor fiscale amânate la plată se situa la 16,29 miliarde lei, față de 16,15 miliarde lei la final de septembrie, în cazul firemlor.

De la data declanșării stării de urgență, în martie, și până la 31 octombrie au fost amânate la plată obligații fiscale curente în sumă de 16,29 miliarde lei, ceea ce reprezintă numai 8,7% din totalul sumelor declarate, beneficiari fiind un număr de 353.332 contribuabili afectați direct sau indirect de criza COVID-19.

Citeste continuarea articolului pe realitatea.net