Anunț: Lansarea proiectului „RESTAURAREA ȘI REABILITAREA FUNCȚIONALĂ A CETĂȚII INEULUI”

Anunț de presă
Lansarea proiectului „RESTAURAREA ȘI REABILITAREA FUNCȚIONALĂ A CETĂȚII INEULUI”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS INEU, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „RESTAURAREA ȘI REABILITAREA FUNCȚIONALĂ A CETĂȚII INEULUI”, cod MySMIS 124985, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul va fi derulat în Orașul Ineu, județul Arad, Str. Republicii nr. 5, cu data de începere la 05.06.2019 și finalizare la date de 31.05.2023. Proiectul are o valoare totală de 23.273.075,37 lei din care finanțare totală nerambursabilă de 22.807.613,86 lei.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului „Restaurarea si reabilitarea funcțională a Cetății…
Citeste continuarea articolului pe romanialibera.ro