Cazierul judiciar, care conţine şi eventualele sancţiuni penale, eliminat din dosarul de angajare a funcţionarilor publici DOCUMENT

„Având în vedere faptul că Legea-cadru nr. 284/2010 a fost abrogată, este necesar a se elabora o Hotărâre de Guvern în baza art. 31 alin. (1) şi (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi şi al art.554 alin. (4) şi (7) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Prin modificarea actului normativ se are în vedere reducerea timpului necesar ocupării prin concurs a unui post de natură contractuală vacant sau temporar vacant din cadrul instituţiilor sau autorităţilor publice”, se arată în document. 
Proiectul prevede obligativitatea publicării într-un cotidian de largă circulaţie, facilitând astfel accesul persoanelor din toate zonele ţării la informaţia referitoare la organizarea concursului, prin centralizarea pe site-ul posturi.gov.ro a anunţurilor privind scoaterea la concurs a tuturor posturilor din administraţie, atât cele referitoare la funcţia publică cât şi a celor contractuale.