Ce trebuie să faci ca să reduci factura la gaze cu până la 200 de lei/lună

Consumatorii casnici care folosesc gazele
naturale pentru încălzire ar putea plăti facturi mai mici cu sume cuprinse
între 60 şi 150 lei/lună de iarnă în situaţia în care schimbă contractul sau
furnizorul, estimează Consiliul Concurenţei în urma finalizării primei etape a
analizei derulate în contextul liberalizării activităţii de furnizare a gazelor
naturale către clienţii casnici.

Evaluările autorităţii de concurenţă indică
faptul că unii consumatori casnici ar putea beneficia de reduceri şi mai
importante, de peste 200 lei/lună de iarnă. Este vorba de gospodării cu consum
mai ridicat de gaze naturale, de exemplu locuinţe situate în zone mai
friguroase ale ţării.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei recomandă
persoanelor care folosesc gazele naturale să ia în considerare schimbarea
contractului sau a furnizorului, astfel încât să aleagă varianta cea mai
avantajoasă, înainte de venirea sezonului rece. În acest context, autoritatea
de concurenţă atrage atenţia şi asupra importanţei analizării cu atenţie a
clauzelor contractuale incluse în ofertele de furnizare.

Analiza Consiliului Concurenţei a evidenţiat
faptul că, până la acest moment, procesul de liberalizare a furnizării gazelor
naturale consumatorului casnic nu a generat un interes semnificativ în rândul
clienţilor casnici: în prima lună de la debutul liberalizării, o mare parte
dintre clienţii casnici au fost pasivi, iar cea mai mare parte a celor care au
trecut în regim concurenţial au făcut acest lucru fără a schimba furnizorul
curent de gaze naturale.

La sfârşitul lunii iunie 2020 (înainte de a fi
demarat procesul de liberalizare), clienţii casnici cărora li se furnizau gaze
naturale în regim concurenţial reprezentau 12,1% din totalul consumatorilor
casnici, ajungând la circa 19% în iulie 2020. Cu toate acestea, doar 2% dintre
clienţii casnici care au trecut în regim concurenţial în luna iulie au făcut
acest lucru concomitent cu schimbarea furnizorului de la care achiziţionau gaze
naturale în regim reglementat.

„Credem că acest lucru este rezultatul unui
cumul de factori. Pe de o parte, în perioada verii, volumul redus al gazelor
naturale consumate nu a generat un interes deosebit pentru schimbarea
furnizorului, aşa cum s-ar putea să fie cazul în timpul sezonului rece, când
consumatorii ar putea fi mult mai interesaţi de preţul gazelor naturale şi de
diferenţele de preţ ale diverşilor furnizori. Pe de altă parte, ofertele de
gaze naturale realizate la debutul procesului de liberalizare s-ar putea să nu
fi fost suficient de atractive pentru a determina schimbarea furnizorului
curent de gaze naturale de către clienţii casnici. Nu în ultimul rând, nivelul
de informare a consumatorilor cu privire la procesul de liberalizare, în
general, şi la modalitatea de schimbare a furnizorului, în particular, ar putea
fi mai redus decât cel dorit”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele
Consiliului Concurenţei.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei consideră că,
cel puţin până în iulie 2021, este necesară desfăşurarea unei campanii intense
de informare publică, axată pe mai multe direcţii (de exemplu, cu privire la
rolul diverşilor operatori activi în sectorul gazelor naturale, cu privire la
elementele ce formează preţul final al gazelor naturale, cu privire la
modalitatea de schimbare a furnizorului de gaze naturale etc.). De asemenea,
eforturile de informare şi popularizare făcute la debutul liberalizării ar
trebui intensificate şi continuate pe parcursul întregului proces, presiunea
concurenţială exercitată de consumatorii casnici bine informaţi fiind esenţială
pentru succesul liberalizării.

Autoritatea de concurenţă a analizat o parte a
ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial elaborate
de titularii licenţelor cu ocazia liberalizării, precum şi a proiectelor de
contracte propuse de aceştia spre a fi încheiate cu consumatorii casnici pe
piaţa concurenţială.

O mare parte a furnizorilor au inclus în
ofertă un abonament, stabilit în sumă fixă/zi/loc de consum. Acest lucru, în
principiu, permite furnizorului să oferteze clienţilor casnici un preţ unitar
al gazelor mai mic decât cel din alte oferte proprii (care nu conţin un
abonament) sau faţă de preţul propus de alţi furnizori pe piaţa concurenţială.

Cu toate acestea, ofertele de gaze naturale cu
abonament reprezintă produse care asigură avantaje în cazul clienţilor cu un
anumit nivel de consum, astfel că, pentru o parte dintre clienţii casnici (cei
cu un consum relativ scăzut), s-ar putea dovedi dezavantajoase.

Ca urmare, consumatorii ar trebui să aleagă
dintre ofertele propuse de furnizori după efectuarea unei evaluări privind
avantajul sau dezavantajul achitării unui abonament.

În cadrul analizei, Consiliul Concurenţei a
constatat că, deşi majoritatea furnizorilor au respectat reglementările
specifice ale ANRE (care prevăd un nivel minim de informaţii ce trebuie
comunicate clienţilor în etapa precontractuală sau, după caz, contractuală),
unele oferte şi contracte cuprind şi clauze care, în anumite situaţii, pot
genera bariere în calea clienţilor casnici de a alege în deplină cunoştinţă de
cauză cele mai potrivite condiţii de furnizare sau care pot bloca, fie şi
temporar, posibilitatea clienţilor casnici de a schimba furnizorul de gaze
naturale.

Consiliul Concurenţei recomandă consumatorilor
să fie atenţi şi la clauzele contractuale, de exemplu la cele ce privesc
garanţiile solicitate de furnizor, termenul de plată a facturii, penalităţile
de întârziere, precum şi la eventuale clauze care ar putea îngreuna o schimbare
ulterioară a furnizorului de gaze naturale.

„Vom colabora cu Autoritatea de reglementare
în domeniu şi cu Autoritatea pentru Protecţie Consumatorilor pentru a verifica
condiţiile generale de furnizare a gazelor naturale şi/sau a contractelor de
furnizare şi pentru a identifica posibilele clauze abuzive sau practici
înşelătoare. Trebuie descurajat orice comportament incorect al furnizorilor de
gaze naturale, deoarece poate submina întregul proces de liberalizare a
activităţii de furnizare de gaze naturale către clienţii casnici”, a mai
declarat preşedintele Consiliului Concurenţei.

ANRE a pus deja la dispoziţia clienţilor o
aplicaţie web menită să ofere informaţii comparative privind ofertele-tip ale
furnizorilor de gaze naturale (comparatorul ofertelor de furnizare1 ). Această
aplicaţie a fost revizuită recent, modificările aduse de autoritatea de
reglementare vizând o mai bună comparabilitate a ofertelor furnizorilor de gaze
naturale. Consiliul Concurenţei îndeamnă consumatorii casnici să folosească noile
facilităţi ale comparatorului ANRE pentru identificarea celor mai potrivite
oferte. De asemenea, autoritatea de concurenţă încurajează consumatorii casnici
să parcurgă cu atenţie ofertele furnizorilor şi să solicite clarificări
acestora cu privire la clauzele contractuale.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor
casnici, autoritatea de concurenţă consideră oportună introducerea unui
contract standard de furnizare, care să prevadă clauze şi condiţii unice,
prezentate într-o manieră clară, transparentă şi completă, singurul parametru
ce poate diferi de la un furnizor la altul fiind preţul final al gazelor
naturale.

Astfel, toţi operatorii ar asigura o ofertă de
gaze naturale care să aibă la bază acelaşi tip de contract, fără a limita,
însă, libertatea comercială a furnizorilor de a oferi clienţilor casnici şi
alte contracte în regim concurenţial. Scopul acestui contract standard este de
a asigura un set de condiţii de bază (minime) în relaţia furnizor/client final
de gaze naturale.

La sfârşitul lunii mai 2020, deci cu o lună
înainte de debutul liberalizării, comparatorul ANRE al ofertelor de gaze
naturale includea oferte-tip pentru 46 de furnizori, societăţi care aveau deja
în portofoliu clienţi casnici cărora le furnizau gaze naturale în regim concurenţial,
precum şi furnizori care încercau să atragă astfel de consumatori. În prezent,
62 de furnizori au oferte publicate în comparatorul ANRE, ceea ce arată
interesul crescut al furnizorilor de gaze naturale pentru clienţii casnici.

Citeste continuarea articolului pe adevarul.ro