Precizările BEC în urma numeroaselor cereri de renumărare a voturilor de la alegerile locale

Potrivit unui comunicat al BEC, precizările au fost făcute „ca urmare a numeroaselor cereri de <renumărare> a voturilor.

Conform BEC, în cazul în care birourile electorale de circumscripţie hotărăsc reverificarea datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, această procedură trebuie efectuată cu respectarea strictă a prevederilor Hotărârii BEC nr. 98/15.09.2020, cu respectarea următoarelor reguli:

„1. În cazul încărcării în SIMPV a fotografiei unui proces-verbal care conţine neconcordanţe, corecturile datelor înscrise în acesta vor fi realizate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, numai în baza hotărârii biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti, la sediul acestora (art. 5 alin. 1).

2. Orice alte modificări ale proceselor-verbale vor fi făcute numai în baza hotărârilor pronunţate ca urmare a soluţionării contestaţiilor prevăzute de art. 3 alin. (1), de către biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti, după caz, acestea urmând a fi asumate prin semnătura preşedintelui şi ştampila biroului electoral care a adoptat hotărârea (art. 5 alin. 3).

3. Birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti verifică toate cele patru tipuri de procese-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite la nivelul unei secţii de votare în vederea asigurării coerenţei şi a întocmirii corecte a acestora (art. 7 alin. 1).

4. Verificarea anterior menţionată trebuie să asigure:

a) respectarea cheilor de control, înscrise în procesele-verbale privind consemnarea…
Citeste continuarea articolului pe mediafax.ro