Sărbătoare 18 februarie: un mare sfânt este pomenit în calendar

<!–

–>

Ortodoxe
Sf. Ier. Leon, episcopul Romei

Greco-catolice
Sf. papă Leon

Romano-catolice
Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico), călug.

Sfântul Leon, episcop al Romei, este pomenit în calendarul creştin ortodox la 18 februarie.

Acest mare arhiereu şi păstor al Bisericii lui Dumnezeu s-a născut la Roma. În timpul papei Sixt al III-lea, Sfântul Leon a fost hirotonit arhidiacon. Apoi, pentru înţelepciunea şi curăţia sa, după moartea papei Sixt, a fost ales prin voinţa tuturor episcop al Romei.

Ierarh în vremea năvălirilor barbare asupra Romei, papa Leon a făcut multe rugăciuni, el însuşi a ieşit în faţa invadatorilor pentru a apăra cetatea. În acelaşi timp a fost un mare luptător pentru păstrarea dreptei credinţe.

Sfântul Leon a cerut la Constantinopol convocarea celui de-al IV-lea Sinod Ecumenic.

Sinodul care s-a ţinut în 451, la Calcedon, a reunit cel mai mare număr de părinţi participanţi (520-630), hotărârile luate de aceştia urmau să pună capăt tulburărilor generate de ereziile care negau unirea celor două firi, dumnezeiască şi omenească, ale Mântuitorului.

La Sinodul de la Calcedon a fost aprobată formula dogmatică care mărturiseşte pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, arătându-se că Iisus Hristos are o singură Persoană şi două firi. Cele două firi desăvârşite sunt unite în mod tainic în persoana divină unică a Cuvântului lui Dumnezeu, fără amestecare, fără schimbare, fără împărţire, fără despărţire.

Sfântul Leon a rămas în istoria Bisericii şi prin numeroasele sale scrieri (cuvântări, epistole, lucrări liturgice).

Apropiindu-se de sfârşitul său, Sfântul Leon a voit să fie încredinţat pentru iertarea neputinţelor sale cele omeneşti. A petrecut 40 de zile lângă mormântul Sfântului Apostol Petru în rugăciune şi în post, rugând pe Sfântul Apostol să se roage lui Dumnezeu pentru el şi să-i ierte greşelile.

După sfârşitul celor 40 de zile i s-a arătat Sfântul Apostol Petru şi i-a zis: „M-am rugat pentru tine şi iertate îţi sunt păcatele, afară de hirotonii, pentru că de acelea vei fi întrebat, de ai hirotonisit pe cineva bine şi legiuit, sau nu”.

Primind această înştiinţare, Sfântul Leon a rămas să se roage, strigând în zdrobirea inimii sale, până ce a luat iertare desăvârşită. 

Citeste continuarea articolului pe realitatea.net